FAQ

FAQ

Wanneer gaat de school van start?

Als alles voorspoedig verloopt met de oprichting van de school, willen we per schooljaar 2019/2020 van start gaan.

Waar wordt de school gevestigd?

We willen de school huisvesten in de gemeente Ouderamstel. De huisvesting van scholen valt onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse gemeentes. Stichting WISA onderhoudt contact met Gemeente Ouderamstel over de mogelijkheden voor een schoolgebouw. Wij streven naar:

  • een locatie in een groene omgeving met (toegang tot) veel buitenruimte
  • een locatie met een goede bereikbaarheid, zowel voor leerlingen uit Ouderamstel als voor leerlingen uit Amstelveen en Amsterdam.

Voor wie is de school?

WISA staat open voor zowel Nederlandse leerlingen als internationale leerlingen in de basisschoolleeftijd. Er is plaats voor leerlingen die van huis uit Nederlands of Engels spreken en ook voor leerlingen die een van beide talen of allebei de talen niet of nauwelijks spreken.

Met welke klassen start de school?

WISA start in elk geval met kleuterklassen. Naar gelang de animo kunnen we mogelijk ook starten met hogere (basisschool)klassen.

Wordt er lesgegeven in het Nederlands of in het Engels?

Op WISA krijgen leerlingen les in het Nederlands en in het Engels. Er zal iets vaker in het Nederlands worden gesproken. De verhouding is ongeveer zestig procent Nederlands/veertig procent Engels.

Kan ik mijn kind al aanmelden?

Alle kinderen tussen nul en zeven jaar (geboren tot en met het jaar 2010) kunt u bij ons intentioneel aanmelden middels ons interessepeiling formulier. U maakt hiermee kenbaar dat u interesse heeft in ons schoolplan voor uw kind(eren). Deze aanmelding is geheel vrijblijvend, maar wordt door ons wel zeer serieus genomen: ouderinteresse is voor ons een zeer belangrijke factor. Zodra we zeker zijn van de start van de school, volgt meer informatie over het definitieve inschrijven.

Welke leerkrachten gaan er lesgeven op WISA?

We stellen leerkrachten en schoolleiding aan op basis van kennis en ervaring in Waldorfpedagogie, die qua expertise en interesse goed kunnen bijdragen aan het internationale karakter van de school en de focus op de natuur. Hierbij zullen we voor een deel van het team op zoek gaan naar native English speakers.

Hoe wordt de kwaliteit van onderwijs geborgd?

De onderwijskwaliteit op WISA wordt gemonitord door het Ministerie van Onderwijs en het schoolbestuur neemt de verantwoording om de kwaliteit van de school garanderen.

Is er een verschil tussen een Vrijeschool en een Waldorfschool?

Er is geen verschil tussen vrijescholen en Waldorfscholen. Vanwege het internationale karakter van onze school kiezen wij voor de internationale benaming van dit onderwijs.

Op welke manier worden kinderen getoetst op WISA?

WISA maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem en de kinderen maken (Cito) toetsen. Omdat de kinderen veel meer vaardigheden aangeleerd krijgen dan de standaard vaardigheden binnen het basisonderwijs, schrijven wij ook ‘getuigschriften’.  We besteden er veel aandacht aan de gehele ontwikkeling van het kind regelmatig met de ouders te bespreken.

Welke aansluiting zal mijn kind hebben naar het voortgezet onderwijs?

Net als andere basisscholen geeft WISA aansluiting op het voortgezet onderwijs in de regio. Afhankelijk van het niveau van de leerling en op grond van het advies van de school kan een keuze worden gemaakt voor een geschikte middelbare school.

Wat is de ouderbijdrage (school fee)?

WISA wordt een publiek bekostigde school. De ouderbijdrage is vrijwillig en inkomensafhankelijk. Naar verwachting zal de ouderbijdrage vergelijkbaar zijn met die van andere Vrijescholen in Nederland, ca 2% van het netto jaarsalaris voor het eerste kind van een gezin en een lager bedrag voor de volgende kinderen.

Hoe groot worden de klassen?

We willen de gebruikelijke groepsgrootte van ca 27 leerlingen aanhouden.

312